A A A A A
Jošua 5
1
Kad su amorejski kraljevi zapadno od rijeke Jordan, kao i svi kanaanski kraljevi uz Sredozemno more, čuli da je BOG isušio rijeku Jordan ispred Izraelaca sve dok je nisu prešli, klonuli su duhom i obeshrabrili se.
2
Tada je BOG rekao Jošui: »Napravi noževe od kamena kremena i ponovo obreži Izraelce.«
3
Jošua je stoga načinio noževe od kremena i obrezao Izraelce na Brdu obrezanja .
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
A kad čuše svi kraljevi Amorejaca s one strane Jordana, na zapadu, i svi kraljevi Kanaanaca na moru da je Gospodin osušio vodu Jordana zbog sinova Izrćlovih, dok ne prijeđoše, klonu im posve srce i izgubiše svu srčanost pred sinovima Izrćlovim.
2
Tada zapovjedi Gospodin Jošui: “Načini kamene noževe i obreži po drugi put sinove Izrćlove!”
3
I načini sebi Jošua kamene noževe i obreza sinove Izrćlove kod humka Aralota.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Pošto su čuli svi kraljevi amorejski na zapadnoj strani Jordana i svi kraljevi kanaanski koji bijahu uz more da je Jahve osušio Jordan pred Izraelcima dok ne prijeđoše, zastade im srce i nestade im junaštva pred Izraelcima.
2
U to vrijeme Jahve reče Jošui: "Načini sebi kamene noževe i ponovo obreži Izraelce."
3
Jošua načini sebi kamene noževe i obreza Izraelce na brežuljku Aralotu.
Hrvatska Biblija 1941