A A A A A
Jošua 5
9
Potom je BOG rekao Jošui: »Danas sam s vas uklonio sramotu egipatskog ropstva.« Zato se to mjesto naziva Gilgal sve do naših vremena.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

9
Tada reče Gospodin Jošui: “Danas skidoh s vas egipatsku sramotu.” Zato se to mjesto zove Gilgal do dana današnjega.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

9
Tada reče Jahve Jošui: "Danas skidoh s vas sramotu egipatsku." I prozva se ono mjesto Gilgal sve do naših dana.
Hrvatska Biblija 1941