A A A A A
Jošua 5
5
Sav narod koji je izašao bio je obrezan, no oni koji su se rodili u pustinji, nisu bili obrezani.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

5
Dok je sav narod što iziđe bio obrezan, ne obreza nikoga od onih što su se nakon izlaska iz Egipta rodili na putu u pustinji
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

5
Svi oni bijahu obrezani, ali nije bio obrezan nitko koji se rodio na putu kroz pustinju, poslije izlaska iz Egipta,
Hrvatska Biblija 1941