A A A A A
Jošua 5
3
Jošua je stoga načinio noževe od kremena i obrezao Izraelce na Brdu obrezanja .
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

3
I načini sebi Jošua kamene noževe i obreza sinove Izrćlove kod humka Aralota.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

3
Jošua načini sebi kamene noževe i obreza Izraelce na brežuljku Aralotu.
Hrvatska Biblija 1941