A A A A A
Jošua 18
25
U drugom su dijelu bili gradovi: Gibeon, Rama, Beerot,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

25
Gibeon, Rama, Beerot,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

25
Gibeon, Rama, Beerot;
Hrvatska Biblija 1941