A A A A A
Jošua 18
14
Na brdu južno od Bet Horona granica je skretala na jug i išla zapadnim obroncima brda. Završavala je u Kirjat Baalu (to jest Kirjat Jearimu), gradu koji pripada Judinom plemenu. Bila je to zapadna granica.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

14
Dalje se granica proteže i zavija na svojoj istočnoj strani na jug od gore koja leži južno od Bet-Horona i završava kod Kirjat Baala, to jest Kirjat Jearima, grada Judinih sinova. To je zapadna strana.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

14
Međa se dalje savijala i okretala sa zapada prema jugu, od gore koja se diže nasuprot Bet-Horonu s juga, i svršavala se kod Kirjat Baala, danas Kirjat Jearima, grada sinova Judinih. To je zapadna strana.
Hrvatska Biblija 1941