A A A A A
Jošua 18
13
Odatle je skretala prema južnoj padini Luza (to jest Betela) pa se spuštala do Atarot Adara koji se nalazi na brdu južno od Donjeg Bet Horona.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
Otamo ide granica u Luzu, na gorsko sljeme južno od Luza, to jest Betel. Onda se granica spušta u Atrot-Adar na putu južno od donjega Bet-Horona.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
Odatle je išla k Luzu, k južnom obronku Luza, to jest Betela; spuštala se zatim u Atrot-Adar, kraj brda koje je južno od Donjeg Bet-Horona.
Hrvatska Biblija 1941