English
A A A A A
Mateju 1
1
Ovo je obiteljsko stablo Isusa Krista. On potječe iz Davidove obitelji, a David potječe iz Abrahamove obitelji.
2
Abraham je bio Izakov otac. Izak je bio Jakovljev otac. Jakov je bio otac Jude i njegove braće.
3
Juda je bio otac Faresa i Zare, a njihova je majka bila Tamara. Fares je bio Esromov otac. Esrom je bio Aramov otac.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Knjiga rodoslovlja Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
2
Abraham je rodio Izaka; a Izak je rodio Jakova; a Jakov je rodio Judu i njegovu braću.
3
A Juda je s Tamarom rodio Faresa i Zaraha; a Fares je rodio Esroma; a Esrom je rodio Arama;
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

1
Rodoslovlje Isusa Krista, Davidova sina, sina Abrahamova.
2
Abraham je imao Izaka, Izak Jakova, Jakov Judu i njegovu braću,
3
Juda je imao Peresa i Zeraha s Tamarom, Peres je imao Hesrona, Hesron je imao Rama,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Ovo je rodoslovlje Isusa Krista, potomka kralja Davida koji je bio Abrahamov potomak.
2
Abrahamu se rodio Izak. Izaku se rodio Jakov. Jakovu su se rodili Juda i njegova braća.
3
Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha. Peresu se rodio Hesron, a Hesronu Ram.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

1
Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
2
Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća.
3
Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram.
Hrvatska Biblija 1941