A A A A A
Mateju 1
5
Salmon je bio Boazov otac. Boazova je majka bila Rahaba. Boaz je bio Obedov otac, a Obedova je majka bila Ruta. Obed je bio Jišajev otac.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

5
a Salmon je s Rahabom rodio Boaza; a Boaz je s Rutom rodio Obeda; a Obed je rodio Jišaja;
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

5
Salmo Boaza s Rahabom. Boaz je imao Obeda s Rutom, Obed Jišaja,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

5
Salmi je Rahaba rodila Boaza. Boazu je Ruta rodila Obeda. Obedu se rodio Jišaj.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

5
Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj.
Hrvatska Biblija 1941