A A A A A
Mateju 1
3
Juda je bio otac Faresa i Zare, a njihova je majka bila Tamara. Fares je bio Esromov otac. Esrom je bio Aramov otac.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

3
A Juda je s Tamarom rodio Faresa i Zaraha; a Fares je rodio Esroma; a Esrom je rodio Arama;
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

3
Juda je imao Peresa i Zeraha s Tamarom, Peres je imao Hesrona, Hesron je imao Rama,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

3
Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha. Peresu se rodio Hesron, a Hesronu Ram.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

3
Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram.
Hrvatska Biblija 1941