A A A A A
Mateju 1
25
Ali nije živio s njom, kao što bi muž živio sa ženom, dok nije rodila sina kojemu je dao ime Isus.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

25
i nije ju upoznao sve dok nije rodila svoga prvorođenog sina, te ga nazvao imenom ISUS.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

25
koja, a da je nije spoznao, rodi svojega sina. I dade mu ime Isus.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

25
Nije joj prišao kao muškarac dok nije rodila sina. A onda mu nadjene ime Isus.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

25
I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.
Hrvatska Biblija 1941