A A A A A
Mateju 1
24
Kad se Josip probudio, učinio je kako mu je zapovjedio Gospodinov anđeo. Uzeo je Mariju i odveo je svojoj kući da mu bude žena.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

24
Onda se Josip probudio iz sna, učinio kako mu je anđeo Gospodnji zapovjedio i uzeo k sebi svoju ženu;
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

24
Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovjedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

24
Kad se Josip probudio, učini kako mu je Božji glasnik zapovjedio—dovede Mariju svojoj kući da mu bude žena.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

24
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
Hrvatska Biblija 1941