A A A A A
Mateju 1
23
»Evo, djevica će zatrudnjeti i roditi sina. Dat će mu ime Emanuel, što znači ‘Bog je s nama’.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

23
“Gle, djevica će začeti i roditi sina i nazvat će ga imenom Emanuel!”, što je prevedeno: Bog s nama.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

23
”Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu se ime Emanuel”, što znači “Bog s nama”.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

23
“Slušajte! Djevica će zanijeti! Rodit će sina koji će se zvati Emanuel”, (što znači: “Bog je s nama”).
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

23
Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!
Hrvatska Biblija 1941