A A A A A
Mateju 1
20
No dok je o tome razmišljao, u snu mu se pojavio Gospodinov anđeo i rekao mu: »Josipe, Davidov sine , ne boj se uzeti Mariju za ženu jer ono što je u njoj, začeto je po Svetom Duhu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

20
Ali dok je on o tome razmišljao, gle, anđeo mu se Gospodnji pojavio u snu govoreći: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer što je začeto u njoj od Duha je Svetoga.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

20
Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.\
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

20
Razmišljajući o tome, zaspao je te mu se u snu ukaže Božji glasnik. “Josipe, sine Davidov,” reče mu on, “ne oklijevaj uzeti Mariju za ženu! Jer dijete koje nosi začeto je po Svetome Duhu.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

20
Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.
Hrvatska Biblija 1941