A A A A A
Mateju 1
2
Abraham je bio Izakov otac. Izak je bio Jakovljev otac. Jakov je bio otac Jude i njegove braće.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2
Abraham je rodio Izaka; a Izak je rodio Jakova; a Jakov je rodio Judu i njegovu braću.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

2
Abraham je imao Izaka, Izak Jakova, Jakov Judu i njegovu braću,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2
Abrahamu se rodio Izak. Izaku se rodio Jakov. Jakovu su se rodili Juda i njegova braća.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

2
Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća.
Hrvatska Biblija 1941