A A A A A
Mateju 1
19
Njezin je muž Josip bio dobar čovjek i nije ju želio izložiti javnoj sramoti pa je odlučio tajno raskinuti zaruke.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

19
Tada Josip, muž njezin, budući pravedan, nije ju htio javno osramotiti pa ju je naumio potajno otpustiti.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

19
A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

19
Kako je njezin muž Josip bio pravedan čovjek i kako ju nije htio javno osramotiti, naumi ju potajice napustiti.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

19
A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
Hrvatska Biblija 1941