A A A A A
Mateju 1
17
Dakle, bilo je ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do Davida. I četrnaest naraštaja od Davida do progonstva u Babilon. I četrnaest naraštaja od progonstva u Babilon do Krista.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

17
Tako je svih naraštaja od Abrahama do Davida bilo četrnaest naraštaja; i od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; i od progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

17
Tako je od Abrahama do Davida svega četrnćst pokoljenja, od Davida do odvođenja u Babilon četrnćst pokoljenja, i od odvođenja u Babilon do Krista četrnćst pokoljenja.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

17
To je, dakle, ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do kralja Davida, četrnaest naraštaja od kralja Davida do progonstva u Babilon i četrnaest naraštaja od progonstva do Krista.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

17
U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
Hrvatska Biblija 1941