A A A A A
Mateju 1
16
Jakov je bio otac Josipa, muža Marije, koja je rodila Isusa koji se zove Krist.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

16
a Jakov je rodio Josipa, muža Marije od koje se rodio Isus, koji je nazvan Krist.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

16
Jakov Josipa, muža Marije. Od nje se rodi Isus koji se zove Krist.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

16
Jakovu se rodio Josip, muž Marije koja je rodila Isusa zvanoga Krist.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

16
Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
Hrvatska Biblija 1941