A A A A A
Mateju 1
15
Elijud je bio Eleazarov otac. Eleazar je bio Matanov otac. Matan je bio Jakovljev otac.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

15
a Elijud je rodio Eleazara; a Eleazar je rodio Matana; a Matan je rodio Jakova;
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

15
Elijud je imao Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakova,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

15
Elijudu se rodio Eleazar. Eleazaru Matan, a Matanu Jakov.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

15
Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov.
Hrvatska Biblija 1941