A A A A A
Mateju 1
14
Azor je bio Sadokov otac. Sadok je bio Ahimov otac. Ahim je bio Elijudov otac.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

14
a Azor je rodio Sadoka; Sadok je rodio Ahima; a Ahim je rodio Elijuda;
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

14
Azor Sadoka, Sadok Akima, Akim Elijuda,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

14
Azoru se rodio Sadok. Sadoku se rodio Akim, a Akimu Elijud.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

14
Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud.
Hrvatska Biblija 1941