A A A A A
Mateju 1
12
Nakon progonstva u Babilonu: Jehonija je bio Salatielov otac. Salatiel je bio Zerubabelov otac.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

12
A nakon što su bili prognani u Babilon, Jehonija je rodio Salatiela; a Salatiel je rodio Zorobabela;
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

12
Poslije odvođenja u Babilon: Jehonija je imao Šealtijela, Šealtijel Zerubabela,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

12
Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodio Šealtiel. Šealtielu se rodio Zerubabel.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

12
Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel.
Hrvatska Biblija 1941