A A A A A
Mateju 1
11
Jozija je bio otac Jehonije i njegove braće. Bilo je to u vrijeme kad je izraelski narod bio odveden u Babilon.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

11
a Josija je rodio Jehonija i njegovu braću u vrijeme progonstva u Babilonu.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

11
Jošija je imao Jehoniju i njegovu braću u vrijeme odvođenja u Babilon.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

11
Jošiji su se, u vrijeme progonstva u Babilon, rodili Jehonija i njegova braća.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

11
Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.
Hrvatska Biblija 1941