A A A A A
Naum 3
1
Slušaj, grade krvoločni, pun si laži i otimačine, uvijek spreman za pljačkanje i nasilje.
2
Bičevi fijuču, kotači kloparaju, konji jure, kola poskakuju!
3
Vozači kola jurišaju, mačevi sijevaju, koplja blistaju! Mnoštvo žrtava, hrpe trupala, bezbroj leševa; ljudi se spotiču o mrtve!
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Teško krvavome gradu punom laži, ispunjenom nasiljem, grabežem bez kraja!
2
čuj pucketanje bičeva! čuj prasak kotača! Konji jure! Kola skaču!
3
Konjanici jurišaju! Mačevi sjaju! Koplja sijevaju! Mnoštvo pobijenih! Sila mrtvih tjelesa! Nema broja lešinama, pada se preko lešina.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Teško gradu krvničkom, pun je laži, prepun grabeža, s pljačkanjem on ne prestaje!
2
Slušajte! Pucaju bičem! Slušajte! Štropot točkova! Konji upropanj, kola poskakuju.
3
Konjanici u stremenu, mačevi sjaju, koplja sijevaju ... gomile ranjenih, snopovi mrtvih, trupla unedogled, svuda se o truplo spotiče!
Hrvatska Biblija 1941