A A A A A
Naum 3
9
Etiopija i Egipat su je jačali, Sudan i Libija joj pomagali.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

9
Jakost je njegova bio Kuš, nebrojeni Egipćani, Put i Libija njegovi pomoćnici.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

9
Njezina snaga bila je Etiopija, Egipat; nije imala granica. Narodi Puta i Libije bili su joj pomoćnici.
Hrvatska Biblija 1941