A A A A A
Naum 3
8
Zar si bolja nego Teba , koja leži na Nilu, okružena vodama? Rijeka joj je bila obrana, a vode bedemi.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
Jesi li bolja od Tebe Amonove, koji je stolovao na rijekama, optočen uokolo vodom? Bedem je njegov bila rijeka, njegov zid voda.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
Jesi li tvrđa od Tebe Amonove koja sjedi na rukavima Rijeke? Njezino predziđe bilo je more, njezini bedemi bile su vode.
Hrvatska Biblija 1941