A A A A A
Naum 3
6
Prljavštinu ću na tebe baciti, sramotno s tobom postupiti i ruglu te izložiti.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

6
Nečist ću baciti na te. Osramotit ću te i napravit ću od tebe grozan prizor.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

6
Bacit ću na tebe smeće, osramotit ću te, izložiti na stup sramote.
Hrvatska Biblija 1941