A A A A A
Naum 3
5
»Ja sam protiv tebe«, govori BOG Svevladar. »Podići ću tvoje haljine preko tvog lica, da narodi gledaju tvoju golotinju i kraljevstva tvoju sramotu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

5
”Gle, ja ću na te!”, govori Gospodin nad vojskama. “Ja ću ti uzgrnuti skute preko lica i pokazat ću narodima tvoju golotinju, kraljevstvima tvoju sramotu.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

5
"Evo me! Tebi!" - riječ je Jahve nad Vojskama. "Na tvoje lice podignut ću skute tvoje haljine, tvoju golotinju pokazat ću narodima, tvoju sramotu kraljevstvima.
Hrvatska Biblija 1941