A A A A A
Naum 3
3
Vozači kola jurišaju, mačevi sijevaju, koplja blistaju! Mnoštvo žrtava, hrpe trupala, bezbroj leševa; ljudi se spotiču o mrtve!
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

3
Konjanici jurišaju! Mačevi sjaju! Koplja sijevaju! Mnoštvo pobijenih! Sila mrtvih tjelesa! Nema broja lešinama, pada se preko lešina.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

3
Konjanici u stremenu, mačevi sjaju, koplja sijevaju ... gomile ranjenih, snopovi mrtvih, trupla unedogled, svuda se o truplo spotiče!
Hrvatska Biblija 1941