A A A A A
Naum 3
15
Svejedno će te vatra progutati, a mač posjeći. Proždrijet će te kao skakavci usjeve. Ninivo, namnoži se poput kukaca, naroji se poput skakavaca.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

15
Tada će te proždrijeti oganj, potamanit će te mač. Proždrijet će te kao skakavac. I ako se umnožiš kao hruštevi,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

15
A ipak će te oganj sažeći i mač potamaniti. Namnoži se kao kukci, namnoži se kao skakavci;
Hrvatska Biblija 1941