A A A A A
Naum 3
14
Opskrbi se vodom, jer stiže te opsada. Ojačaj svoje utvrde. Miješaj blato, gazi glinu, pripremi kalupe za ciglu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

14
Za opsadu nagrabi sebi vode! Utvrdi svoje opkope! Stupi u glib! Gazi glinu! Kalup od opeke uzmi u ruke!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

14
Nacrpi vode za opsadu, utvrdi svoje bedeme, gnječi blato, gazi ilovaču, uzmi kalup za opeku.
Hrvatska Biblija 1941