A A A A A
Naum 3
13
Pogledaj svoje vojnike — svi su kao žene! Vrata tvoje zemlje širom su otvorena tvojim neprijateljima: vatra je uništila zasune na vratima.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
Gledaj svoj narod u sebi: postali su žene pred tvojim neprijateljem. Širom su otvorena vrata tvoje zemlje. Oganj proždire tvoje prijevornice.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
Gledaj svoj narod: sve je žensko u domu tvome; vrata tvoje zemlje širom se otvaraju neprijatelju; oganj je sažgao tvoje prijevornice.
Hrvatska Biblija 1941