A A A A A
Naum 3
11
I ti ćeš, Ninivo, pasti kao pijana, skrivati se pred neprijateljem i tražiti utočište.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

11
Tako ćeš se i ti jednom opiti i bit ćeš nemoćna. I ti ćeš tražiti utočište pred neprijateljem.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

11
Tako ćeš i ti biti slomljena, bit ćeš svladana; tako ćeš i ti morati tražiti utočište pred dušmaninom.
Hrvatska Biblija 1941