A A A A A
Jona 2
4
Pomislio sam: ‘Ostavio si me. Hoću li ikada vidjeti tvoj sveti Hram?’
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

4
Ti si me bacio u dubinu, u srce mora, da me opkolila voda. Sve tvoje poplave i tvoji vali prelazili su preko mene.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

4
Ti me baci moru u dubine, i voda me opteče. Sve poplave tvoje i valovi oboriše se na me.
Hrvatska Biblija 1941