A A A A A
Jona 2
11
Tada Gospod zapovjedi ribi i ona izbljuva Jonu na kopno.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

11
Tada Jahve zapovjedi ribi i ona izbljuva Jonu na obalu.
Hrvatska Biblija 1941