A A A A A
Izreka 5
16
Zar da ti se izvori izlijevaju u javnosti i teku ulicama kao potoci?
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

16
Moraju li se tvoji izvori razlijevati vani i tvoji potoci po ulicama?
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

16
Moraju li se tvoji izvori razlijevati i tvoji potoci teći ulicama?
Hrvatska Biblija 1941