A A A A A
Izreka 5
12
Reći ćete: »Zašto sam mrzio odgoj? Zašto sam prezirao prijekor?
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

12
i morao bi priznati: “Ah, mrzio sam stegu. Srce je moje preziralo pokude.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

12
i da ne kažeš: "Oh, kako sam mrzio pouku i kako mi je srce preziralo ukor!
Hrvatska Biblija 1941