A A A A A
Izlaska 5
8
No zahtijevajte od njih da izrađuju isti broj cigala kao prije — ne smanjujte ga ni za jednu ciglu! Lijeni su pa viču: ‘Pustite nas da prinesemo žrtvu svome Bogu!’
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
Ali tražite od njih onoliko opeka koliko su ih dosad pravili, i od toga ništa ne smanjujte! Jer su lijeni, zato zahtijevaju: Hoćemo da idemo žrtvovati svojemu Bogu!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
A zahtijevajte od njih istu količinu opeke koju su pravili i dosad. Ne smanjujte je! Lijenčine su. Zato viču: 'Hajdemo prinijeti žrtvu Bogu svome!'
Hrvatska Biblija 1941