A A A A A
Izlaska 5
6
Istog je dana faraon zapovjedio goničima robova i nadzornicima:
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

6
Još istoga dana izda faraon narednicima i nadzornicima naroda ovu zapovijed:
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

6
Istoga dana izda faraon naredbu nadglednicima i bilježnicima:
Hrvatska Biblija 1941