A A A A A
Izlaska 5
5
I dodao: »Sad kad je vaš narod mnogobrojniji od naroda ove zemlje, namjeravate ga odvratiti od posla.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

5
Dalje reče faraon: “Eto, već je previše besposličara u zemlji! Hoćete li još i ove odvratiti od njihovih poslova?”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

5
Sad kad se svjetina tako umnožila", nastavi faraon, "vi biste ih od posla odvratili?"
Hrvatska Biblija 1941