A A A A A
Izlaska 31
1
BOG je rekao Mojsiju:
2
»Evo izabrao sam Besalela, Urijevog sina i Hurovog unuka, iz Judinog plemena.
3
Ispunio sam ga božanskim duhom. Dao sam mu sposobnost, mudrost i znanje za svakovrsne zanate pa
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
2
”Evo, pozvah po imenu Besalela, sina Urije, Hurova unuka, od plemena Judina,
3
i napunih ga duhom Božjim, umjetničkom mudrošću, uviđavnošću, razumom i svakom vještinom,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Jahve reče Mojsiju:
2
"Pozvao sam, gledaj, po imenu Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova iz plemena Judina.
3
Napunio sam ga duhom Božjim koji mu je dao umješnost, razumijevanje i sposobnost za svakovrsne poslove:
Hrvatska Biblija 1941