A A A A A
Izlaska 31
8
stol i pribor, svijećnjak od čistog zlata i sav pribor, kadioni žrtvenik,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
naime stol i njegove sprave, svijećnjak od čistog zlata sa svim njegovim spravama i žrtvenik kadioni,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
stol i sav njegov pribor, čisti svijećnjak sa svim njegovim priborom;
Hrvatska Biblija 1941