A A A A A
Izlaska 31
10
službenu odjeću — svetu odjeću za svećenika Arona, i odjeću za njegove sinove, za svećeničku službu,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

10
sjajne haljine i sveto ruho za svećenika Arona i haljine njegovim sinovima za svećeničku službu,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

10
odijela za službu, posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za njegove sinove, za njihovu svećeničku službu;
Hrvatska Biblija 1941