A A A A A
Izlaska 27
1
»Napravi žrtvenik od bagremovog drva, u obliku četverokuta. Neka bude dva i pol metra dužine, dva i pol metra širine te jedan i pol metar visine.
2
Na njegova četiri ugla stavi po jedan rog, tako da rogovi i žrtvenik čine cjelinu. Zatim cijeli žrtvenik obloži broncom.
3
Napravi posude za skupljanje i uklanjanje pepela, lopatice, zdjele, vilice i žeravnike. Sav taj pribor za žrtvenik izradi od bronce.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Onda podigni žrtvenik od drveta bagrema, pet lakata dug i pet širok! Žrtvenik mora biti četvrtast i tri lakta visok.
2
Stavi mu na četiri ugla rogove! Rogovi neka čine jednu cjelinu s njim. I okuj ga u mjed!
3
I lonce za skupljanje pepela, lopatice, kotliće, vilice i kliješta, sve mu posude načini od mjedi!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
"Načini žrtvenik od bagremova drva, pet lakata dug, pet lakata širok - prava četvorina - i tri lakta visok.
2
Na njegova četiri ugla načini rogove. Neka mu rogovi budu u jednome komadu s njim. I tučem ga okuj.
3
Dalje, načini za žrtvenik posude za zgrtanje otpadaka: strugače, kotliće, viljuške i kadionike. Sve potrepštine za žrtvenik načini od tuča.
Hrvatska Biblija 1941