A A A A A
Izlaska 27
4
Napravi i rešetku za žrtvenik — mrežu od bronce. Na svakom od četiri ugla mreže stavi po jedan brončani kolut.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

4
Onda mu načini mrežastu rešetku od mjedi i stavi na rešetku četiri koluta od mjedi, na četiri njezina ugla.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

4
Onda načini za nj rešetku od tuča, u obliku mrežice,
Hrvatska Biblija 1941