A A A A A
Izlaska 27
21
U Šatoru sastanka, ispred zavjese koja zaklanja svjedočanstvo saveza, neka Aron i njegovi sinovi održavaju svjetiljke da gore pred BOGOM od večeri do jutra. Ovo je trajna uredba koju Izraelci trebaju držati kroz sve naraštaje.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

21
U šatoru svjedočanstva izvan zavjese, što je pred kovčegom sa zakonom, neka ga (svijećnjak) opremaju Aron i njegovi sinovi, da gori od večeri do jutra pred Gospodinom! Taj zakon neka ima vječnu valjanost za sinove Izrćlove od koljena do koljena!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

21
Aron i njegovi sinovi neka ga postavljaju u Šator sastanka izvan zavjese što zaklanja Svjedočanstvo da gori pred Jahvom od večeri do jutra. Neka je to neopoziva naredba za izraelske naraštaje."
Hrvatska Biblija 1941