A A A A A
Izlaska 27
13
Širina dvorišta na pročelju, na istočnoj strani, neka bude dvadeset i pet metara.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
Širina dvorišta na istočnoj strani bit će pedeset lakata,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
Širina dvorišta prema istočnoj strani neka bude pedeset lakata.
Hrvatska Biblija 1941