A A A A A
Izlaska 15
1
Tada su Mojsije i Izraelci zapjevali BOGU ovu pjesmu: »Pjevat ću BOGU jer slavno je pobijedio. Konje i jahače u more je bacio.
2
BOG je moja snaga i pjesma, on me spasio. To je moj Bog, slavit ću ga, Bog moga oca, veličat ću ga.
3
BOG je silan ratnik, ime mu je JAHVE.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Tada zapjeva Mojsije sa sinovima Izrćlovim u hvalu Gospodinu ovu pjesmu. Pjevali su ovako: “Pjevat ću Gospodinu jer je veoma silan; konja i konjanika baci u more! \
2
Bog je jakost moja i pjesma moja jer mi postade spasitelj! To je Bog moj, zato ću ga slaviti! Bog oca mojega, zato ću ga veličati!
3
Jak je u boju Gospodin, ime mu je Gospodin!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Tada Mojsije s Izraelcima zapjeva ovu pjesmu Jahvi u slavu: "U čast Jahvi zapjevat ću, jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao.
2
Moja je snaga, moja pjesma - Jahve jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja ću slaviti, on je Bog oca moga, njega ću veličati.
3
Jahve je ratnik hrabar, Jahve je ime njegovo.
Hrvatska Biblija 1941