A A A A A
Izlaska 15
3
BOG je silan ratnik, ime mu je JAHVE.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

3
Jak je u boju Gospodin, ime mu je Gospodin!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

3
Jahve je ratnik hrabar, Jahve je ime njegovo.
Hrvatska Biblija 1941