A A A A A
Izlaska 15
24
Tada je narod počeo gunđati protiv Mojsija i govoriti: »Što ćemo piti?«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

24
Narod je mrmljao protiv Mojsija i govorio: “Što ćemo piti?”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

24
Narod je mrmljao na Mojsija i govorio: "Što ćemo piti?"
Hrvatska Biblija 1941