A A A A A
Izlaska 15
21
Mirjam je pjevala: »Pjevajte BOGU jer slavno je pobijedio. Konje i jahače u more je bacio.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

21
Mirjam im je započinjala pjesmu: “Pjevajte Gospodinu jer je silan: konje i konjanike pobaca u more!”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

21
Mirjam je začinjala pjesmu: "Zapjevajte Jahvi jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao."
Hrvatska Biblija 1941